Platba

  • Platební metody jsou platba převodem či platba při převzetí zboží.
  • Platba převodem je platba na bankovní účet. V okamžiku objednávky je Vám doručen e-mail s údaji k platbě, můžete zaplatit objednávku ihned - nemusíte čekat na naše potvrzení objednávky.
  • Platba při převzetí znamená platbu na pobočce (u osobního odběru zboží) či dobírku (při zasílání zboží balíkovou službou). Platbu na pobočce je možné učinit v hotovosti, i bezhotovostně platební kartou kterékoliv české banky.  
  • Dobírka je účtována zvlášť. Ovšem pokud se jedná o zboží na zakázku, zboží velmi drahé či zboží, které není skladem, může být dobírka odmítnuta při prozkoumání objednávky naším prodejcem. 

Způsob uhrazení ceny za zboží
(jak je uvedeno v obchodních podmínkách)

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně/skladu prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, zálohovou platbou  nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího  u ČSOB  číslo účtu je 190636447/0300, pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Při bezhotovostní platbě je zákazník povinen uvést správný variabilní symbol, případně další identifikační údaje, které mu byly pro danou transakci přiděleny dodavatelem. V opačném případě dodavatel nezaručuje termín dodání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu před dodáním zboží ve výši 100 % ceny zboží např. v případě, pokud se jedná o zboží většího množství nebo o zboží zakázkové povahy např. barevný odstín RAL nebo o zboží u něhož je uvedena poznámka „na objednávku“, zboží sypkého charakteru, zboží v papírových obalech, atd. Tento druh objednaného zboží nelze vrátit zpět.

V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad pro zálohovou platbu. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedenyzpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky kupujícím, který je spotřebitelem, je doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Pokud kupující převzetí zásilky stvrdí podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti, poškození dodávky či jiné vady zjistitelné provedením řádné prohlídky nebude brán zřetel. Prodávající proto doporučuje zásilku, i v případě, že obal nejeví známky mechanického poškození, rozbalit a zkontrolovat stav zboží ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby.