PCI Repafast FIBRE

Rychletuhnoucí konstrukční opravná malta třídy R4 tekoucí konzistence, s obsahem ocelového plniva. Pro osazování velkých rámů, opravy dilatačních spojů, míst s velkým rázovým zatížením, opravy v místech extrémního dopravního zatížení. Pevnost v ohybu min. 25 N/mm2

Balení 25 kg pytel. 

1 089 Kč s DPH

900 Kč  bez DPH

BASF

Skladem

Konstrukční správková malta PCI  Repafast®Fibre je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí, tekoucí malta připravená k okamžitému použití, vhodná jako opravná malta při větších plošných horizontálních opravách a při rázovém namáhání například na rozhraní vozovka / mostovka. Tato hmota, se zvlášť  vybraným jemným plnivem, pojivem ve formě speciálních cementů a aktivních chemických látek, zajišťuje prudký nárůst pevnosti a  to  i při  teplotách pod bodem mrazu, zvyšuje trvanlivost a vykazuje nízké smrštění při vytvrzení. 

PCI  Repafast®Fibre se používá především pro:  

 • osazování velkých rámů kanalizačních poklopů a jiných vpustí s použitím bednění 
 • velké horizontální opravy při využití tekoucí konzistence 
 • opravy poškozených dilatačních spojů 
 • opravy míst s rázovým zatížením (mostovka / vozovka) 
 • opravy v místech extrémního dopravního zatížení.  

Opravná malta PCI Repafast®Fibre je určená pro: 

 • Optimalizaci řízení dopravy. 
 • Vnitřní i venkovní použití. 
 • Použití v podmínkách chladu a studených skladových prostor. 
 • Aplikace při nejobtížnějších podmínkách na stavbách. 
 • Pro aplikace, při kterých je potřeba maximálně zkrátit čas pro omezení dopravy. 
 • Různé druhy oprav na komunikacích, kdy zkrácená doba aplikace zvyšuje bezpečnost veřejnosti i vlastních pracovníků. 

Vlastnosti a výhody systému: 

 • Prudký nárůst pevnosti. 
 • Zprovoznění komunikace po aplikaci malty PCI  Repafast®Fibre již po 2 hodinách. 
 • Výtečné aplikační vlastnosti: 
  • vrstva 10 až 150 mm  
  • větší tloušťka vrstvy je možná při použití max. 30% čistého plniva jednotné frakce 
 • Tekoucí konzistence pro snadnou aplikaci. 
 • Malta může být použita i za mrazu do  -10°C. 
 • Vysoká houževnatost díky metalické příměsi. 
 • Vysoké počáteční a konečné pevnosti. 
 • Systém odolný rázům a dynamickému zatížení. 
 • Výborná přilnavost 
 • Vysoká trvanlivost aplikace. 
 • Smrštění 0,3 mm/m 
 • Vytvrzení bez trhlin. 
 • Mimořádná odolnost vůči cyklům tání a zmrazování. 
 • Velmi dobrá ochrana ocelové výztuže vzhledem k velmi malé absorpci vody a dobré odolnosti proti karbonataci.. 
 • Výborná odolnost proti prokluzu, dokonce i za vlhka. 
 • Vysoká odolnost proti uhlovodíkům 
 • Systém na cementové bázi, neobsahuje nebezpečné látky. 
 • Tloušťka vrstvy 10–150 mm
 • Spotřeba 2,05 kg/m2/1 mm vrstvy
 • Rozsah použití –10 °C až +30 °C