Densotop XP

Densotop XP

Jednosložkový suchý minerální vsyp určený pro povrchovou úpravu průmyslových betonových
extrémně zatěžovaných podlah při jejich pokládce. Obsahuje XYPEX.

Balení 25 kg.

1 835 Kč s DPH

1 516 Kč  bez DPH

-10%

2 038 Kč s DPH

BETOSAN

Dostupné na objednávku

Minerální vsyp DENSOTOP XP je určen pro povrchovou úpravu průmyslových betonových podlah při jejich pokládce. DENSOTOP XP je určen pro extrémně zatěžované podlahy a vykazuje hodnotu obrusu dle Böhma menší než 2,5 cm3. Zejména nalézá uplatnění ve skladech ekologicky riskantních kapalných produktů (oleje, nátěrové hmoty, ředidla apod.). Krom podlah je vhodný pro povrchovou úpravu manipulačních ploch, dna retenčních a havarijních jímek aj.

Řádně zapracovaný vsyp propůjčuje podlahám krom mimořádné odolnosti vůči obrusu i hydroizolační utěsnění betonu v důsledku sekundární krystalizace v pórovém systému betonu a v důsledku toho zvýšenou i korozivzdornost. Vsyp vytváří esteticky odpovídající vzhled. Podlahy jsou zcela neprašné. Povrch je neklouzavý.

  • suchý jednosložkový práškový produkt,
  • vysoký podíl abraziodolných plniv a složek,
  • v důsledku sekundární krystalizace utěsňuje nejen povrchové vrstvy, ale propůjčuje vodotěsnost a kapalinotěsnost betonové podlahy v celém průřezu,
  • povrch je neprašný a nekluzný,
  • náležitě zapracovaný vsyp vytváří esteticky žádoucí povrch podlahy,
  • zvyšuje výrazně chemickou odolnost podlahy,
  • povrch podlah je možné probarvit ve hmotě bez nebezpečí změny barevného odstínu.

Minerální vsyp DENSOTOP XP je vyráběn na bázi vysocejakostního jemně mletého portlandského cementu, abrazi odolných plniv přesně stanovené granulometrie na bázi oxidů a karbidů křemíku a hliníku. Minerální vsyp DENSOTOP XP obsahuje krom toho potřebné množství speciálně formulované chemické přísady XYPEX CONCENTRATE DS 1 vyvolávající růst krystalických novotvarů v pórovém systému podkladního betonu i povrchové vrstvy.

Výrobek je standardně dodáván v barvě šedé (natural), červené, zelené a hnědé. Na základě individuální objednávky je vsyp dodáván v libovolném odstínu dle vzorníku alkalirezistentních pigmentů firmy BAYER určených pro smísení s šedým cementem. Výrobek neobsahuje žádné toxické složky a je nehořlavý. Obsah ve vodě vyluhovatelných chloridů je nižší než 0,01%.